Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
Facebook Twitter Instagram

Beste buurtgenoot,

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de informatieve bijeenkomst op 20 april jl. over het ontwerp van de nieuwbouw en geven we onze reactie.

U kunt hierop inhaken en ervan gebruikmaken als u zelf reageert op de website van de gemeente doemee.zoetermeer.nl.

We hopen dat u dat vooral doet! We hebben nog een lange weg te gaan om ons doel te bereiken: het behoud van een leefbare buurt. Hoe meer mensen van zich laten horen, des te luider klinken onze protesten.

Participatie of informatie?

Op 20 april kwam dan eindelijk de lang verwachte informatiebijeenkomst over het Eleanor-project. Hoewel zich ruim 200 omwonenden voor de online bijeenkomst hadden opgegeven, bleek het inloggen dermate ingewikkeld dat een groot aantal het noodgedwongen moest laten afweten. Gelukkig kunt u de hele bijeenkomt terugkijken op de volgende link:

https://vimeo.com/540003998

- Inleiding & Wethouder:      4:55
- Presentatie plan:              15:56
Noodkreet actiecomité: 48:18
Reactie Paalvast:           59:14

Op het moment van schrijven zijn de vele vragen tijdens de digitale bijeenkomst nog niet beantwoord. Wij hopen dat de gemeente en Wonam hier snel op zullen terugkomen.

Onze vrees dat de bijeenkomst geen echte gedachtewisseling zou zijn werd bewaarheid. Vragen werden nauwelijks beantwoord en waren bovendien voor andere deelnemers niet op het scherm te zien. Participatie, hoog in het vaandel van de gemeente, was dus ver te zoeken. Wellicht dat er via Doemee de komende tijd toch nog wat gecommuniceerd kan worden.

Wat u ook van de presentatie vond, wij hopen dat u een reactie geeft via het e-mailadres:

projectenpmv@zoetermeer.nl

LET OP! Dit dient voor 4 mei 2021 te gebeuren.

 

Aangenaam of onaangenaam verrast?

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al was aangekondigd, heeft de stedenbouwkundige goed naar onze website gekeken is hij aan een aantal van onze bezwaren tegemoet gekomen.

  • Zo verdwijnt niet al het groen en worden bestaande bomen verplaatst om ruimte te maken voor de bouwvolumes.
  • Ook worden de speeltuin en het basketbalveld behouden.
  • De balkons en ramen aan de woningen richten zich in de meeste gevallen niet direct naar bestaande woningen, zodat de buurt daarvan minder privacy problemen zullen ondervinden. 
  • De schaduwwerking valt mee volgens de architect, maar voor het actiecomité blijft dit een aandachtspunt vanwege massaliteit en hoogte van de complexen. Vooral in de zomer zal de buurt er hinder van ondervinden in de vroege avonduren (juist wanneer u in de tuin zult zitten).
  • Het parkeren is op het eerste gezicht aardig opgelost; de auto’s worden uit het zicht onder de gebouwen geparkeerd. Door het maaiveld met 6 meter te verhogen valt de parkeervoorziening weg in het nieuwe hoogbouwlandschap.
  • De toegang tot de parkeerkelders baart ons grote zorgen. De buren aan de Elisabethgang krijgen niet alleen appartementen vlak voor hun neus, maar ook de enige aan- en afvoerroute voor 350 huishoudens…
  • Wat ons betreft bevestigt de beperkte bereikbaarheid van het bouwkavel, aan de kruising met stoplichten van de Eleanor Rooseveltlaan en de Zuidweg, eens temeer dat het aantal voorziene woningen absurd hoog is.

 

Belangrijkste bezwaren niet aangepast!

De hoogbouwvisie van wethouder Paalvast is losgezongen van de realiteit; gezond verstand legt het af tegen wensdenken.

Dat brengt ons op de grootste bezwaren tegen het bouwplan, namelijk het extreme aantal woningen en de extreme hoogte van de woontoren. Die bezwaren zijn allerminst weggenomen!

Er komen maar liefst 350 woningen op een klein stuk grond, met daardoor een maximale hoogte van 66 meter. Vooral de woontoren op de hoek van de Zuidweg is een kolos die het aangezicht van de buurt geheel uit balans brengt.

Het grote aantal nieuwe buren op het kleine stukje grond zal de leefbaarheid in de omgeving niet ten goede komen. Het is evident dat de buurt er hierdoor op achteruit gaat.

Geluidsoverlast en ook parkeeroverlast van bezoekers lijken onvermijdelijk en zullen een einde maken aan de rust in onze buurt. Afhankelijk van de doelgroepen waarvoor ons gemeentebestuur de woningen gaat bestemmen, kan zelfs de sociale veiligheid gevaar lopen. Het zijn allemaal belangrijke aspecten waarvan wethouder Paalvast en zijn ambtenaren tot dusver met geen woord hebben gerept.

Wat nu?

De projectontwikkelaar kunnen we het voorgestelde ontwerp intussen maar beperkt kwalijk nemen. Deze heeft zich namelijk te houden aan het zogenaamde kavelpaspoort dat de gemeenteraad eind 2018 heeft vastgesteld.

Vanaf het moment van de oprichting heeft het dat het actiecomité aangedrongen op aanpassing van de uitgangspunten in het kavelpaspoort. Bouwvolume en aantallen woningen moesten minder extreem.

In de tweede buurtenquête hebben ruim 200 respondenten zich in overgrote meerderheid uitgesproken voor een maximum van 200 woningen met een maximale bouwhoogte van 30 meter.

Welnu, we hebben het wethouder Paalvast zelf horen zeggen op 20 april:

 

Het besluit over de kavelpaspoorten  kan niet worden teruggedraaid omdat het een gemeenteraadsbesluit geweest is

 

In de vele contacten die wij het afgelopen jaar met gemeenteraadsleden hebben gehad, probeerden zij ons vaak gerust te stellen met de opmerking dat:

 

"De uitgangspunten in het kavelpaspoort wel degelijk ter discussie kunnen worden gesteld tijdens de samenspraak"

 

Dat werd nog eens bevestigd door verschillende raadsleden tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 8 maart 2021.

 

Raad op het verkeerde been gezet?

Onze conclusie is al langere tijd dat de raad in oktober 2018 op het verkeerde been is gezet:

Kavelpaspoorten zouden richtinggevend zijn maar blijken in de praktijk onwrikbaar!

Dit kán en mág niet gebeuren en riekt naar onbehoorlijk bestuur. Het besluit over het kavelpaspoort voor woningbouw in onze buurt moet ons inziens worden teruggedraaid.

Bij de wijziging van het bestemmingsplan zal dit anders een zwaarwegend argument zijn in de lawine aan bezwaarschriften die de gemeente wat ons betreft over zich heen krijgt.

De wethouder verklaarde herhaaldelijk "een betrouwbare partner" te willen zijn voor de projectontwikkelaar. De vertrouwensbreuk met de eigen buurtbewoners van Rokkeveen laat hem kennelijk koud.

Een projectontwikkelaar kan altijd financieel of anderszins worden gecompenseerd als de gemeente plannen wijzigt. Omwonenden kunnen letterlijk geen kant meer op als de bouwkolossen er eenmaal staan.

Wij richten ons als actiecomité daarom op het openbreken van het kavelpaspoort om vervolgens met u onze wensen voor leefbare nieuwbouw in onze mooie wijk kenbaar te maken.

Wij zullen niet opgeven en hopen op uw aller steun te kunnen blijven rekenen!

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.