Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief

Wij zijn verrast en verheugd met uw massale belangstelling voor ons gezamenlijke buurtinitiatief. Ook zijn wij erg blij met iedereen die tot nu toe een bijdrage heeft geleverd aan de snelle start van ons collectief: Hartelijk dank!

Wij hopen dat we dit enthousiasme kunnen vasthouden in 2020 en samen een alternatief kunnen bieden tegen de huidige plannen van de gemeente Zoetermeer.

Voortgang

In deze eerste nieuwsbrief willen we als actiecomité van het Eleanor-alternatief u graag meenemen in de voorlopige resultaten van onze actie.

·    Er zijn 250 flyers bezorgd in onze woonomgeving. Op de meeste adressen konden we die persoonlijk overhandigen met een korte samenvatting van ons initiatief. Voor velen waren de plannen rondom de Eleanor Rooseveltlaan geheel nieuw, voor anderen vaag bekend. Heel veel bewoners toonden hun waardering voor ons initiatief.

·    Er zijn tot maandag 30 december j.l. 95 enquêtes ingevuld. Bijna even zoveel bewoners hebben hun e-mailadres beschikbaar gesteld om zich te laten informeren over de voortgang. Veel dank hiervoor! Nog iedere dag druppelen er registraties binnen.

·    Sinds de oprichting van www.het-eleanor-alternatief.nl zijn de webpagina's inmiddels 1500 keer bekeken door meer dan 250 bezoekers in twee weken tijd.

·    Ons actiecomité is inmiddels zodanig uitgebreid dat vrijwel iedere straat in onze woonomgeving nu in het comité vertegenwoordigd is.

Eerste succes

Een aantal van de successen behaald in de eerste 2 weken sinds de website live is.

·    Diverse bewoners willen graag een bijdrage leveren aan ons collectief (en we kunnen altijd extra hulp gebruiken).

·    Ook mensen van buiten onze woonomgeving weten ons te vinden en willen de enquête invullen. 

·    De voorlopige resultaten van de enquête doen ons zeer goed:

·    99% van de respondenten wil zich laten vertegenwoordigen door het actiecomité.

·    Vrijwel iedereen wenst geen woontoren in hun woonomgeving.

·    Tegen het opofferen van de groene ruimte en de door de door de gemeente gehanteerde parkeernorm wordt massaal protest aangetekend.

·    Men is overwegend blij met de door ons aangedragen alternatieven.

 

Oproep aan iedereen

We zijn zeker niet ontevreden over het aantal ingevulde enquêtes tot nu toe, maar we zijn pas echt tevreden wanneer de respons boven de 70% ligt.

·       We roepen daarom iedereen op om in hun eigen straat hun buren  aan te sporen om de enquête in te vullen, voor zover dat nog niet is gebeurd.

·       Mocht men de code voor het invullen van de enquête kwijt zijn, dan kan men via het e-mailadres op de contactpagina van de website een nieuwe code aanvragen.

·       Meld u zich s.v.p. bij ons als u denkt een bijdrage te kunnen leveren. In ons comité zouden we nog wat versterking op juridisch en politiek gebied kunnen gebruiken.

Planning

Tot 20 januari 2020 kan het enquêteformulier op de website www.het-eleanor-alternatief.nl worden ingevuld. Daarna zullen we de resultaten gedetailleerd bekend maken. Het actiecomité zal zich dan beraden over de volgende te nemen stappen. Hiernaast zullen wij de gemeente op de hoogte stellen van ons initiatief. 

 

Tenslotte:

We wensen u een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2020! In de hoop dat de plannen van de gemeente in onze omgeving in goed overleg met de bewoners kunnen worden bijgesteld. Zodanig, dat onze fijne buurt goed leefbaar en veilig blijft.

 

Onze volgende nieuwsbrief kunt u eind januari of begin februari tegemoet zien.

Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.