Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
Facebook Twitter Instagram

Beste medebewoners,

De buurtenquête in november van het Actiecomité Eleanor Alternatief heeft 214 reacties opgeleverd. Daaronder zijn 152 van 250 huishoudens in het directe verspreidingsgebied begrensd door de Tweede Stationsstraat, de Tintlaan, de Elisabethgang, de Dorotheagang en de Machtildahof. Uit het gebied daarbuiten, in het door de gemeente benoemde verspreidingsgebied, kwamen daar nog 59 respondenten bij. (van 3 respondenten was niet duidelijk in welke straat zij woonden).

Wij danken alle respondenten, die in overgrote meerderheid achter de standpunten van het actiecomité blijken te staan. Dank ook voor de nuttige tips, die wij ter harte zullen nemen, en de aanmeldingen om mee te helpen. In deze nieuwsbrief volgen de belangrijkste uitkomsten van de raadpleging.

 

Burgemeester bezoekt locatie
Ook de nieuwe burgemeester M. Bezuijen heeft de mogelijke bouwlocatie met een flitsbezoek van 10 minuten bezocht.
Hij was hier op uitnodiging van het actiecomité. Jan Vaneman heeft de burgemeester ontvangen. In een kort gesprek is de burgemeester het volgende aangegeven:

- Wat het effect van hoogbouw op de directe omgeving is;

- Het probleem van een digitale samenspraak die nu participatie heet;

- Het niet communiceren vanuit het college (o.a. het niet beantwoorden van onze laatste brief die ook op onze website staat);

- Het niet communiceren vanuit de projectorganisatie van kavelpaspoort 14.

De burgemeester gaf aan dat het bouwen in de stad niet tot zijn portefeuille behoord, maar dat participatie en communicatie daar wel toe behoren.
De burgemeester heeft toegezegd dat hij de wethouder hierop zal aanspreken.
Actiecomité lid J. Vaneman en Burgemeester M. Bezuijen voor de mogelijke bouwlocatie
Bezoek aan de fracties: VVD, PvDZ, CDA en de PVV.
Bij deze fracties hebben we het probleem van de hoogbouw en het niet communiceren vanuit de gemeente onder de aandacht gebracht.
 
De bezoeken aan de fracties waren afgelopen zomer aangekondigd toen de fracties de mogelijk bouwlocatie hebben bezocht samen met het actiecomité. 
 
Het resultaat van deze actie is dat bij de plenaire sessie van de commissie stad en samenleving van 7 december door de PvDZ vragen zijn gesteld.
Het gevolg hiervan is een toezegging van wethouder Paalvast dat de toegezonden brief z.s.m. zal worden beantwoord.
 
Wanneer deze antwoorden binnen zijn zal dat via de volgende nieuwsbrief met u worden gedeeld.
Resultaten buurtenquête nr. 2

Hieronder volgen de resultaten van de tweede buurtenquête gehouden tussen 1 en 27 november 2020.

Enquêteresultaat: 1. Bouwhoogte

Onze vraag was:

"Bent u het met ons eens dat de maximale hoogte in het nieuwe bestemmingsplan 30 meter mag bedragen, dat wil zeggen vergelijkbaar met de huidige kantoorpanden?"

Hierop hebben 185 respondenten (huishoudens) met Ja op geantwoord, dat wil zeggen 86,4%. Dit betekend dat er een grote meerderheid de standpunten van het actiecomité deelt.

Zes respondenten willen uitsluitend laagbouw op de plaats van de twee kantoorpanden!

Twee respondenten kiezen voor maximaal 25 meter hoogte (de huidige hoogte van de twee kantoorgebouwen)

Acht respondenten willen tot 36 meter hoogte gaan. Dit is de maximale hoogte in het huidige bestemmingsplan (van de kantoorgebouwen).

Drie respondenten willen tot maximaal 45 meter gaan en een respondent wil tot maximaal 65 meter gaan.

Slechts vijf respondenten vinden dat er gebouwd mag worden tot 90 meter hoog.

Tenslotte willen 2 respondenten dat er helemaal geen woningen worden gebouwd.

 

Conclusie: Een overgrote meerderheid van de respondenten is het met het actiecomité eens dat er woningen mogen worden gebouwd tot een hoogte van maximaal 30 meter. Welgeteld 5 respondenten staan achter het uitgangspunt in het kavelpaspoort dat er tot 90 meter hoogte mag worden gebouwd.

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens
Enquêteresultaat: 2. Aantal woningen

Onze vraag was:

"Bent u het met ons eens dat er maximaal 200 nieuwe woningen mogen worden gebouwd?"

160 Respondenten (74,1%) zijn het eens met het actiecomité.

Maar liefst 40 respondenten (18,7%) zijn van mening dat er uitsluitend laagbouw of semilaagbouw tot maximaal 100 woningen mag worden gebouwd.

Voor negen respondenten mogen er 300-400 woningen worden gebouwd.

Drie respondenten hebben een voorkeur voor renovatie en verbouwing van de kantoorgebouwen tot appartementen.

 

Conclusie: Drie kwart van de respondenten is het met het actiecomité eens dat er maximaal 200 appartementen mogen worden gebouwd.

Daarnaast is bijna een vijfde van het aantal respondenten van mening dat er uitsluitend laagbouw mag komen, wat erop neerkomt dat er zeker niet meer dan 100 woningen kunnen worden gebouwd.

Er zijn slechts negen respondenten die het eens zijn met het uitgangspunt van de gemeente in het kavelpaspoort van de gemeente dat er 300-400 woningen kunnen worden gebouwd.

Enquêteresultaat: 3. Parkeernorm

Onze vraag was:

"Bent u het met ons eens dat voor nieuwbouw in onze wijk als parkeernorm een gemiddelde van 1,2 auto's per huishouden moet gelden?"

Er waren drie mogelijke antwoorden, waarop als volgt is geantwoord:

134 Respondenten (62,0%) waren het eens met het standpunt van het actiecomité eens dat de huidige norm (1,2 auto’s per huishouden) moet worden gehanteerd.

75 Respondenten (34,7%) vinden de huidige parkeerproblematiek in de buurt al zo groot dat ze een hogere parkeernorm (meer dan 1,2 auto’s per huishouden) gehanteerd wensen.

Slechts vijf respondenten delen het standpunt van de gemeente. dat wil zeggen een parkeernorm van maximaal 1,0 auto per huishouden.

 

Conclusie: Maar liefst 97% van de respondenten wil dat de gemeente voor de parkeernorm aan de Eleanor Rooseveltlaan 1,2 auto’s of meer per woning hanteert.

Slechts enkele respondenten kunnen leven met het uitgangspunt in het kavelpaspoort dat erop neerkomt dat er maximaal 1 auto per woning wordt toegestaan.

CBS cijfers gemiddeld aantal personenauto's per huishouden.
Enquêteresultaat: 4. Wijkgroen en speelvoorzieningen

Onze vraag was:

"Wilt u dat het rood omkaderde stuk groen in de afbeelding (inclusief het voetbal- en speelveld, de speeltuin en het basketbalveld) aan de Dorotheagang behouden blijft in de huidige vorm en inrichting?"

180 Respondenten (83,3%) zijn van mening dat er geen groen mag worden opgeofferd voor gebouwen.

33 Respondenten (15,3%) vinden dat het huidige groen gedeeltelijk mag verdwijnen voor woningen.

 

Conclusie: Een overgrote meerderheid van de respondenten wenst geen groen voor woningbouw op te offeren in het gebied rondom de huidige locatie van de twee kantoorgebouwen voor woningbouw.

Reageren? Steunen? Graag!

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrievem. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. 

Facebook Twitter Instagram
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.