Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
Facebook Twitter Instagram

Beste medebewoners,

Het actiecomité blijft zich inzetten voor de belangen van de bewoners rondom de Eleanor Rooseveltlaan. Het wordt nu spannend! Wij berichten u in deze nieuwsbrief over naderende acties waar u ook aan kunt deelnemen en informeren u over de acties, die het actiecomité de afgelopen tijd heeft verricht.

20 APRIL INFORMATIEAVOND ELEANOR ROOSEVELTLAAN

Het is eindelijk zover!! Hoogstwaarschijnlijk krijgt u binnenkort de uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan de digitale vorm van samenspraak over het plan Eleanor Rooseveltlaan. Deze online-bijeenkomst is volgens de meest recente informatie waarover wij beschikken gepland op 20 april a.s.

Op 31 maart a.s. zal het actiecomité in een fysieke bijeenkomst als eerste worden geïnformeerd over het plan van projectontwikkelaar Wonam. Wethouder Paalvast zal daarbij aanwezig zijn. Daarbij zal ook ingegaan worden op de alternatieven, die wij hebben aangedragen op onze website. Uiteraard zullen wij tijdens de bijeenkomst een eerste reactie geven op de presentatie. 

ACTIVITEITEN VAN HET ACTIECOMITE

·       Wij hebben samen twee bevriende actiecomités gereageerd op het interview met wethouder Paalvast in het AD van zaterdag 20 februari j.l. Dit heeft geleid tot een artikel in het AD van 23 februari j.l. De volledige tekst van onze reactie vindt u op onze website.

·       Ook traden wij, eveneens samen met leden van andere actiecomités, op in een nieuwsitem op dinsdag 23 februari bij TVWest, waarin wij ons ongenoegen uitten over de belabberde wijze waarop de gemeente omwonenden bij binnenstedelijke woningbouwprojecten betrekt.

·       Aan het begin van de vergadering van de commissie Samenleving op 8 maart j.l. hebben wij met twee leden ingesproken. Ook drie andere actiecomités spraken in. In de vergadering ging het voor het overgrote deel over de gebrekkige participatie bij binnenstedelijke woningbouwprojecten. Hier hadden de fracties van de PvdA, het CDA en de partij voor Democratie Zoetermeer om gevraagd. Veel gemeenteraadsleden zijn het inmiddels met ons eens dat participatie van de omwonenden van projectlocaties dient te beginnen nog voordat er een kavelpaspoort wordt vastgesteld. Dit om draagvlak te creëren. Er ligt ook een voorstel van de partij Zó Zoetermeer waarin de omwonenden vanaf het begin van een project bij de besluitvorming betrokken dienen te worden. Binnenkort verwachten we dat dit voorstel in de gemeenteraad zal worden besproken.

·       Leden van Het Eleanor Alternatief hebben vergaderd met gemeenteraadsleden van de VVD en Groen Links, wederom om ons ongenoegen over de gebrekkige participatie kenbaar te maken. Wij hebben inmiddels goed contact met vrijwel alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.

Eerste stationstraat (voormalig ERA Kantoor)
PARTICIPATIE PROJECT EERSTE STATIONSSTRAAT (ERA KANTOOR)

Veel bewoners van onze buurt zijn door de gemeente geïnformeerd over een ander project dan dat aan de Eleanor Rooseveltlaan, namelijk op de plaats waar nu nog het oude ERA-kantoor staat. Op 17 februari is in een online meeting een schetsontwerp gepresenteerd aan een selecte groep omwonenden. Hier staat, tot grote ontsteltenis van veel omwonenden een woontoren gepland met een hoogte van maar liefst 90 meter, met daarnaast, grenzend aan de A12 een lang gebouw van ca. 40 meter hoog. Inmiddels staat het verslag van de bijeenkomst op 17 februari, samen met tekeningen en toelichting, op Plan Woningbouw Eerste Stationsstraat 185 - Doe mee Zoetermeer

De bewoners van onze buurt, die hierover geïnformeerd zijn, kunnen tot 24 maart reageren op het plan. Wij roepen hen hierbij op om dat zoveel mogelijk te doen. In het gespreksverslag van de presentatie op 17 februari kunt u al veel argumenten vinden om kritisch op het plan te reageren.

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.