Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
Facebook Twitter Instagram

Beste medebewoners,

In deze nieuwsbrief richten wij ons op het verslag van de informatieve avond die wij als actiecomité onlangs hebben gehad als voorbereiding op de samenspraakavond op 20 april met de hele wijk.

Verslag van informatie avond

Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd heeft projectontwikkelaar Wonam woensdag 31 maart jl. een presentatie verzorgd voor de leden van het actiecomité. Ook wethouder Paalvast was hierbij aanwezig. Een stedenbouwkundige van architectenbureau ZUS gaf uitgebreid uitleg over de schetsen van het voorlopige ontwerp van de nieuwe woningen aan de Eleanor Rooseveltlaan.

20 April, Save The Date!

Zet de avond van 20 april alvast in uw agenda! Wij zijn verzocht om de getoonde schetsen nog niet in onze nieuwsbrieven of op onze website laten zien. Tijdens de digitale samenspraakavond op 20 april a.s., waarvoor de gemeente binnenkort alle buurtbewoners zal uitnodigen, wil men de schetsen zelf voorzien van een toelichting om misverstanden te voorkomen.

Op onze vraag aan de heer Paalvast hoe zo’n gesprek met mogelijk wel 200 tot 300 (of zelfs meer!) buurtbewoners mogelijk is, werd geantwoord dat er dan wellicht meerdere samenspraakavonden, al dan niet gesplitst in kleinere groepen, zullen worden georganiseerd.

Er is geluisterd naar het actiecomité

De stedenbouwkundige verklaarde aan het begin van zijn presentatie dat hij goed naar onze website had gekeken. Ook heeft hij goede nota genomen van de zorgen die wij in de media en tijdens inspraakavonden bij de gemeenteraad en de commissie Samenleving naar voren hebben gebracht. Hij gaf toe dat hij veel heeft gehad aan onze website met alle bezwaren en alternatieven maar ook aan de resultaten van onze buurtenquête.

Dit heeft ertoe geleid dat het voorlopige plan met de vier woontorens (nog te zien op onze posters) naar de prullenbak is verwezen.

Wij waren aangenaam verrast toen bleek dat een aantal van onze bezwaren in het voorlopig ontwerp zijn meegenomen. We doelen dan op onze angst dat het groen voor een groot deel zou verdwijnen, onze zorgen over een veel te gering aantal parkeerplaatsen en de locatie daarvan (liefst geen zicht op auto’s). Een woontoren van 90 meter vond de stedenbouwkundige van ZUS veel te hoog voor onze wijk.

We zijn er nog niet!

Wij roepen u op om samen met zo veel mogelijk buurtgenoten op 20 april aan te sluiten bij de samenspraakavond, want we zijn nog niet tevreden.

Immers: Het geplande aantal woningen is ons inziens nog veel te hoog!

Het kavelpaspoort, in 2018 vastgesteld door de gemeenteraad, gaat uit van 300-400 woningen. Mede hierdoor is de geplande woontoren op de hoek van de Moeder Theresasingel en de Zuidweg maar liefst 66 m hoog, dit vinden wij te hoog (en u ook zo bleek uit de buurtenquête).

Het voorlopig ontwerp komt tot circa 350 woningen, bij gemiddeld 1,5 persoon per appartement betekent dit dus meer dan 500 extra buren. Wij vrezen dat de buurt daardoor geheel uit balans raakt. Het oppervlak waarop de appartementen worden gebouwd is simpelweg te klein, vinden wij. Zo’n groot aantal nieuwe buren leidt tot een enorme verdichting van de buurt waar wij als omwonenden last van zullen krijgen; verkeersoverlast, geluidsoverlast, veel meer afval (en hondenpoep) in het groene gebied, en onze straten zullen een stuk drukker worden door extra passanten en auto’s van bezoekers. Ook in winkelcentrum Rokkeveen en op de stations zal het aanzienlijk drukker worden.

We moeten dit niet vooral Wonam en de architecten aanrekenen, want zij hebben zich te houden aan het kavelpaspoort. Op 31 maart hebben wij dan ook vooral met wethouder Paalvast gediscussieerd over het kavelpaspoort.

Het allerbelangrijkste uitgangspunt waar wij het niet mee eens zijn, is het grote aantal woningen. Ons standpunt dat er maximaal 200 woningen gebouwd mogen worden blijft onveranderd van kracht! We hebben er opnieuw bij de wethouder op aangedrongen dat de gemeente het aantal woningen uit het kavelpaspoort herziet en elders een locatie zoekt waar ter compensatie ook een flink aantal woningen kan worden gebouwd (zoals ook op onze website reeds wordt gesuggereerd).

Als de gemeente dit aantal na de samenspraak niet verlaagt, hopen wij dat zeer veel bewoners juridisch bezwaar zullen maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan. We zullen iedereen in dat geval hulp bieden bij de onderbouwing van de bezwaren.

Extra aandachtspunten

Een van de aandachtspunten in het voorlopige ontwerp dat is gepresenteerd, is de entree naar de nieuwe locatie aan de Eleanor Rooseveltlaan. Deze wordt op ons aanraden hoogstwaarschijnlijk verplaatst zodat de bewoners van de Elisabethgang er veel minder last van hebben.

Wij hebben er sowieso op aangedrongen dat de gevolgen voor deze bewoners minder hinderlijk zijn (door o.a. een oplossing voor het verdwijnen van parkeerplaatsen en het vergroten van de afstand van de nieuwbouw tot de bestaande bouw). Ook hebben we Wonam gevraagd op 20 april meer schetsen te tonen, onder andere van zijaanzichten vanuit diverse invalshoeken. Andere aandachtspunten voor 20 april zijn een opknapbeurt van het huidige groene gebied en beter onderhoud ervan. We zullen zeker nog de overlast bij het slopen van de kantoorgebouwen en de bouw van de nieuwe woningen aan de orde stellen. En we zullen erop aandringen dat het actiecomité betrokken blijft bij alle ontwikkelingen.

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.