Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
#12 - juli 2021 Bekijk online
Facebook Twitter Instagram

Beste buurtgenoten,

In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de laatste stand van zaken.

Groot aantal reacties

Maar liefst 183 buurtgenoten hebben gereageerd op het Doemee-platform van de gemeente na de door technische problemen geplaagde online presentatie op 20 april van het (derde!) voorlopige plan voor de locatie Eleanor Rooseveltlaan. De gemeente heeft het verslag van de bijeenkomst op 4 mei aan de deelnemers gestuurd, hopelijk ook aan degenen die niet konden inloggen. Dat was tevens de laatste datum dat men op Doemee kon reageren. 

Gezien de vele zeer kritische vragen die al tijdens de presentatie werden gesteld (waarop overigens nauwelijks werd ingegaan, ook niet in het verslag!) verwachten wij dat de buurt tussen 20 april en 4 mei massaal heeft geprotesteerd, vooral tegen de extreme hoogte en het grote aantal geplande woningen.

 

Tot vandaag hebben wij geen reactie van de gemeente gezien op al onze vragen en alle reacties van buurtbewoners op de presentatie. Ook op de brief die het actiecomité daags na de presentatie van 20 april aan het college van B&W en de gemeenteraad heeft gestuurd is nog geen antwoord ontvangen. Op het persbericht dat wij daags na 20 april hebben verstuurd hebben wel het AD en het Streekblad gereageerd.

Wij hebben onlangs van een gemeenteraadslid vernomen dat de commissie Ruimtelijke kwaliteit het op 20 april gepresenteerde plan heeft afgekeurd. Het plan zou onvoldoende passen in de omgeving. Dat het aantal geplande woningen (350) wordt verminderd is echter niet waarschijnlijk, aldus het gemeenteraadslid. 

Aangenaam of onaangenaam verrast?

Begin maart diende Marijke van der Meer, fractievoorzitter van Zó Zoetermeer, een uitgebreid voorstel in om ‘de buurt’ in een vroeg stadium bij binnenstedelijke bouwplannen te betrekken. Het voorstel sluit naadloos aan bij de grote weerstand van de Zoetermeerders tegen ondoordachte plannen, zoals bij de Sniep, het voormalige ERA-gebouw, de Entree, het voormalige ABN-AMRO-gebouw aan de Luxemburglaan en Kings park in Oosterheem. Kennelijk is in de gemeenteraad en het college van B&W het voortschrijdend inzicht ontstaan dat buurtbewoners inderdaad eerder bij bouwplannen in hun nabije omgeving moeten worden betrokken. In de vergadering van de Commissie Plenair van 21 juni heeft het voorstel de status van hamerstuk bereikt. 

Het college van B&W wil na de zomer een pilot laten uitvoeren om de werking van de nieuwe procedure te toetsen. Onze nieuwe burgemeester Besuijen stelde zich in de vergadering van 21 juni op het standpunt dat het voorstel uitsluitend geldt voor toekomstige projecten, maar dat zal worden bekeken of de bewoners van buurten bij lopende projecten alsnog (beter) bij de besluitvorming kunnen worden betrokken.

Aan het begin van deze vergadering heeft Arno Hogervorst namens het actiecomité ingesproken (bekijkt het fragment terug op iBabs Online , 8.30 – 17.00). Hij sprak onder andere zijn steun uit voor het voorstel van Zo Zoetermeer maar wees het uitsluiten van buurten bij lopende projecten van de hand omdat het discriminerend is. Ook deed hij de suggestie het project Eleanor Rooseveltlaan als pilot aan te merken omdat het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd. Tegelijk stelde hij opnieuw dat het besluit over het kavelpaspoort destijds op slordige wijze tot stand is gekomen en ook niet op de juiste wijze is uitgevoerd. 

Een week voorafgaande aan de bespreking op 21 juni is Jan Blankespoor, ook van het actiecomité, door het AD over het voorstel geïnterviewd (lees hier het artikel). Het voorstel van Zó Zoetermeer zal naar alle waarschijnlijkheid in de gemeenteraadsvergadering van juli worden aangenomen.

Website aangepast

Onze website www.het-eleanor-alternatief.nl is onlangs aangepast. Op de site zijn nu ook onze bezwaren tegen het op 20 april gepresenteerde projectplan te vinden. Bezoek de website en beoordeel of onze standpunten ook de uwe zijn. Deel onze berichten via de mail, apps en social media.

Fijnstofmetingen

Het actiecomité heeft zich aangesloten bij de Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer.

Tot voor kort werd tot veler verbazing nergens in Zoetermeer de luchtkwaliteit gemeten, terwijl Zoetermeer door diverse spoorlijnen en de A12 wordt doorsneden. Dit gaat veranderen. De meetgroep, onder leiding van Walter van Steenis, gaat op diverse plaatsen in Zoetermeer de temperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtdruk en de hoeveelheid fijnstof (PM2.5 en PM10) meten.

Gert Jan Bron van ons actiecomité zet zich in voor metingen op de locatie Eleanor Rooseveltlaan. Vermoedelijk is de concentratie fijnstof daar aanzienlijk. Wanneer de toegestane waarden worden overschreden geeft ons dat een extra argument om bezwaar aan te tekenen bij de wijziging van het bestemmingsplan. Zodra de meetstations worden verdeeld zult u hiervan via de pers op de hoogte worden gesteld.

Raadsels rondom het plan Eerste Stationsstraat 185

Zoals u uit de pers, via de gemeente of op andere wijze hebt kunnen vernemen heeft gemeente op de locatie van het voormalige ERA-kantoor, tegenover Nutricia, onder andere een woontoren van 90 meter hoog bedacht. Dit tot verbijstering van de omwonenden, die pas in februari 2021 voor het eerst van dit plan hoorden.

Het actiecomité Belangengroep Vernède, waar ons actiecomité mee samenwerkt, probeert met veel inzet dit plan van de baan te krijgen. Ons bereikte via onofficiële kanalen het bericht dat waterleidingbedrijf Dunea een stokje voor dit plan gestoken heeft “omdat er een hogedrukwaterleiding onder het gebied doorloopt”. Of dit bericht waar is - we kunnen niet uitsluiten dat de gemeente zo onzorgvuldig te werk gaat – en wat de gevolgen zijn, zullen we binnenkort wel via de pers vernemen.

Actiecomité De Sniep krijgt haar zin

Wellicht heeft u ook via de pers vernomen dat er appartementen in woontorens gepland staan op de plek waar nu hotel-restaurant De Sniep staat. Ook daar heeft de gemeente de omwonenden overvallen met de plannen. Na drie maanden protesteren heeft actiegroep De Sniep bereikt dat het plan van de tekentafel is verdwenen.

Projectontwikkelaar Chronos gaat nu met de omwonenden in gesprek over wat er mogelijk wel kan worden gerealiseerd, rekening houdend met hun bezwaren. Het kan dus wel en dat moedigt ons aan om door te gaan met onze acties!

Een cadeautje van het CDA?

De fractie van het CDA komt in het AD van 26 juni op het “lumineuze” idee de omwonenden van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten in ruil voor de lasten meer onderhoud van het wijkgroen te beloven.

Wij vinden dit een wel erg goedkoop gebaar. De gemeente is immers al verplicht het groen in de wijken te onderhouden. Naar eigen zeggen wil fractievoorzitter Klaas-Jan de Jong meer balans brengen in de lasten en de lusten van nieuwbouw.

Volgens ons presenteert hij omwonenden een sigaar uit eigen doos. Het zoveelste proefballonnetje en de zoveelste ondoordachte poging om recht te praten wat krom is.

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.