Voorontwerpbestemmingsplan is bekend. Wanneer bezwaar indienen? Inspaak actiecomite commissie Stad.
Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
#16 - november 2021 Bekijk online
Facebook Twitter Instagram

Beste buurtgenoten,

Afgelopen week hebben veel buurtbewoners een brief van projectontwikkelaar Wonam ontvangen over de laatste ontwikkelingen van het project Eleanor Rooseveltlaan. Het actiecomité vindt dat Wonam ons in deze brief onvoldoende informeert. Daarom bevat deze nieuwsbrief enige aanvullingen. 

Het voorontwerpbestemmingsplan

In de brief rept Wonam niet van een voorontwerpbestemmingsplan. Kort geleden bereikte ons echter het bericht dat het college van B&W een voorontwerpbestemmingsplan voor het project Eleanor Rooseveltlaan aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Het memo van de wethouder en de bijbehorende stukken kunt u vinden op iBabs online.

B&W hebben de gemeenteraad gevraagd uiterlijk 21 december a.s. op het voorontwerp te reageren. Het gaat om de voorloper van het ontwerpbestemmingsplan, dat Wonam wel in zijn informatiebulletin noemt. 

B&W willen dat omwonenden hun mening niet nu maar pas in februari/maart 2022 aan de gemeenteraad kenbaar kunnen maken.

Het actiecomité heeft het voornemen om maandag 13 december, in de vergadering van de commissie Stad (die vanaf 20u10 via Vergaderingen (royalcast.com) online te volgen is) in te spreken. Het wordt een hernieuwde poging de politieke partijen van de gemeente Zoetermeer ervan te overtuigen dat de participatie van buurtbewoners bij het project tot dusver een wassen neus is geweest. Wethouder Robin Paalvast heeft immers met de meeste en grootste bezwaren, zowel van de omwonenden als van het actiecomité, op geen enkele wijze rekening gehouden. Het kwalijke is dat hij die schijn wel ophoudt en te pas en te onpas beweert wel naar ons te luisteren. Dit is een leugen!

Het aantal geplande woningen van 350 is veel te veel en de appartementencomplexen worden veel te hoog en te pompeus. Het complex past gewoon niet aan de rand van onze laagbouwwijk! Ook inhoudelijk zullen wij wijzen op onderdelen van het voorontwerpbestemmingsplan die ons niet bevallen.

Wij vrezen echter dat de meeste gemeenteraadsleden de gevolgen van het massale bouwvolume niet of onvoldoende overzien. De meesten volgen Paalvast blindelings en als ze al nattigheid voelen, houden de coalitiepartijen elkaar onder verwijzing naar het coalitieakkoord in een politieke wurggreep

Nogmaals: Presentatie van 28 oktober

In onze vorige nieuwsbrief (nr. 15) hebben wij u verslag gedaan van de presentatie van het laatste ontwerp aan het actiecomité op 28 oktober jl.

In zijn brief van afgelopen week maakt Wonam trots melding van enige wijzigingen in het plan van 20 april jl. Het actiecomité is weliswaar blij met deze wijzigingen, maar ze zijn slechts zeer marginaal. Het aantal woningen is namelijk ongewijzigd gebleven (354) evenals de maximale hoogte (67 meter)! Wij vrezen ook dat het aantal geplande parkeerplaatsen nog steeds te klein is en de extra overlast door het verkeer nog steeds te groot.

In zijn brief verwijst Wonam uitsluitend naar de presentatie aan het comité op 28 oktober. In het verslag van deze bijeenkomst kunt u echter lezen dat het actiecomité zich ook toen weer heftig heeft verzet tegen de uitgangspunten in het kavelpaspoort.

Het kavelpaspoort, dat de gemeenteraad in 2018 zonder enige vorm van participatie en zonder enige schriftelijke onderbouwing heeft vastgesteld, smoort al drie lange jaren elke vorm van kritiek en protest van hevig verontruste buurtbewoners.

Nieuwsartikel in het AD van 3 december

In zijn brief verwijst Wonam naar een nieuwsbericht in het AD van 3 december jl. Voor de goede orde wijzen wij erop dat de foutieve informatie in het AD evenmin van het comité afkomt.

Het zou gemeenteraadsleden sieren als zij zouden controleren of de foute informatie wellicht van wethouder Paalvast of overijverige ambtenaren afkomstig is. Ons hebben zij in ieder geval nooit verteld dat er ook nog eens voor 500 vierkante meter aan bedrijfsruimte in het complex komt.

Bezwaar maken op het bestemmingsplan

Het actiecomité bereidt zich de komende weken voor op de reactie/zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

De gemeente heeft aangekondigd het plan in februari/maart ter inzage te leggen. Wij zullen u op de hoogte houden. U kunt ons nu al helpen door via info@het-eleanor-alternatief.nl aandachtspunten door te geven. Wellicht zijn er punten waaraan wij nog niet hebben gedacht.

Onze hoop is uiteindelijk gevestigd op een zo groot mogelijk aantal bezwaren van omwonenden tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het actiecomité kan u ondersteunen bij het uitwerken van uw zienswijze. Hierover op een later tijdstip meer. 

Als er de komende weken niets verandert, verwachten wij uiteindelijk dat niet de partijdige coalitie in de gemeenteraad als laatste zal moeten spreken maar de rechter in een neutrale rechtbank.

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.