Dien nu uw zienswijze in! Download voorbeeldformulier.
Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
Nr. 18 - mei 2022 Bekijk online
Facebook Twitter Instagram

Beste medebuurtbewoner,

Het ontwerpbestemmingsplan Eleanor Rooseveltlaan 3-29 ligt sinds 18 mei ter inzage bij de gemeente. Het is online in te zien op

Eleanor Rooseveltlaan 3-29: Toelichting (ruimtelijkeplannen.nl)

Allereerst: Wij van het actiecomité hopen dat zoveel mogelijk buurtbewoners door middel van een zienswijze hun bezwaren tegen dit bestemmingsplan Eleanor Rooseveltlaan 3-29 zullen indienen. Hoe meer mensen nu van zich laten horen, hoe beter het is.

Bereikt tot nu toe

Als u onze website en onze nieuwsbrieven hebt bekeken, weet u dat het actiecomité zich vanaf haar oprichting verzet heeft tegen de hoogte en het volume (aantal woningen) van de appartementencomplexen die de gemeente aan de rand van onze wijk wil bouwen.

En we hebben wel het een en ander bereikt. Zo blijft het groene veld aan de Dorotheagang behouden, zijn de parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners afgeschermd (de parkeergarages komen voor het grootste deel uit het zicht) en is er enigszins rekening gehouden met privacy, schaduwwerking en aanzicht.

Het aantal woningen is verminderd van 400 naar 354 en de maximale hoogte is geen 90 maar 67 meter.

Buurt niet serieus genomen

En toch vinden wij dat wij de gemeente ons als bewoners vanaf 2019 niet serieus genoeg genomen heeft! Onze voornaamste kritiek is namelijk genegeerd: de gemeente heeft het kavelpaspoort (de blauwdruk van het project) eind 2018 zonder enige vorm van participatie vastgesteld. En vervolgens heeft diezelfde gemeente stelselmatig alle pogingen genegeerd om alsnog invloed uit te oefenen op de uitgangspunten in het kavelpaspoort. Terwijl de gemeente eind 2018 het kavelpaspoort betitelde als een leidraad, bleek het de jaren erna in beton gegoten en domweg niet meer bespreekbaar. En dat terwijl de gemeente de mond vol heeft van participatie!

 

Als buurt en als actiecomité hebben wij ons nooit verzet tegen de komst van meer woningen op de plaats van de twee kantoorgebouwen. Maar die kantoorgebouwen staan wel aan de rand van een laagbouwwijk met veel gezinnen! Wij worden nu opgezadeld met extreem veel nieuwe bewoners, meer dan er nu in de hele buurt wonen, in een bouwkolos die twee keer zo hoog wordt als de huidige kantoorgebouwen! Wij vrezen dat de leefbaarheid en het woongenot in onze buurt ernstig onder druk zullen komen te staan.

Uw zienswijze indienen

Voor het indienen van uw zienswijze op het bestemmingsplan hebben we een lijst met aandachtspunten opgesteld. U kunt punten op deze lijst gebruiken, maar uiteraard ook andere, zoals punten die u naar aanleiding van de presentatie op 21 april 2021 hebt ingediend. Doe dit zoveel mogelijk in uw eigen woorden, om te voorkomen dat iedereen precies hetzelfde opschrijft. Op een later moment kan de gemeenteraad iedereen vragen haar of zijn zienswijze in een speciale zitting toe te lichten. Uiteraard is niemand hiertoe verplicht, dus laat u daardoor vooral niet afschrikken!

En dan?

De antwoorden van de gemeente op alle zienswijzen worden samen met het (eventueel aangepaste) ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en daarna aan de gemeenteraad. Indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid deze toe te lichten in een hoorzitting met de raadsleden. De griffie begeleidt dit en verzorgt ook de contacten met de indieners van zienswijzen. De gemeenteraad heeft vervolgens het laatste woord over de besluitvorming.

Wanneer de gemeenteraad de ingediende zienswijzen geheel of gedeeltelijk naast zich neerlegt, kan ieder van ons beroep daartegen aantekenen bij de Raad van State. Ook dit (hoogste) orgaan kan vragen de zienswijzen mondeling toe te lichten.

Download voorbeeldformulier

Wij achten het vrijwel ondoenlijk het gehele bestemmingsplan van A tot Z te doorgronden. Er liggen veel documenten aan ten grondslag. Op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) zijn veel van deze documenten te downloaden.

De belangrijkste aandachtspunten hebben wij toegelicht een voorbeeld van een zienswijze. Dit voorbeeld document kunt u zelf ook gebruiken om uw eigen zienswijze in te dienen.

Ontwerp Bestemmingsplan

Wilt u zich inlezen in het ontwerp bestemmingsplan? Bekijk hieronder het definitieve ontwerp zoals gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0637.BP00112-0002/t_NL.IMRO.0637.BP00112-0002.html#_4.1_Planopzet

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.