Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief

Beste medebewoners,

Ondanks de coronacrisis gaan wij door. Wij hopen dat u in goede gezondheid verkeert.

In deze nieuwsbrief willen wij u bijpraten over het eerste contact met de gemeente Zoetermeer. In een gesprek op 3 maart 2020 ging het met name over de zes onderstaande onderwerpen.

1. Verkoop gebouwen
2. Nieuw ontwerp door ontwikkelaar
3. Groene ruimte
4. Planning gemeente Zoetermeer
5. Project "Versnelling Woningbouw Zoetermeer"
6. Raadsbesluit parkeerbeleid

Het is goed te bedenken dat het gesprek dateert van voor de uitbraak van de coronacrisis. De nabije toekomst zal leren of de planning van de gemeente vanwege de coronacrisis zal wijzigen. 

Eerste contact gemeente Zoetermeer

Het actiecomité Het Eleanor Alternatief is in februari jl. benaderd door de projectmanager van de veertien projecten uit de woningbouw-versnellingsagenda van de gemeente Zoetermeer. Hij had kennisgenomen van onze website en nodigde ons uit voor een kennismakingsgesprek. Een delegatie van het comité heeft 3 maart jl. in het gemeentehuis een gesprek gehad met de projectmanager en de stedenbouwkundige van de gemeente Zoetermeer. De informatie die van de kant van de gemeente is verstrekt, is hieronder puntsgewijs weergegeven.

1. Verkoop gebouwen

De twee gebouwen van de Rabobank aan de Eleanor Rooseveltlaan zijn door eigenaar NSI verkocht. De Rabobank is vertrokken, in een van de twee gebouwen zit tijdelijk een aantal kleine eenmanszaken. De naam van de nieuwe eigenaar wordt binnenkort bekendgemaakt als de handtekeningen onder het contract staan. De nieuwe eigenaar heeft een projectontwikkelaar gevraagd op de locatie appartementen te ontwerpen volgens de criteria in het kavelpaspoort (dat nog steeds van toepassing is). Zowel de nieuwe eigenaar als de nieuwe projectontwikkelaar is bekend met de inhoud van de website www.het-eleanor-alternatief.nl. 

2. Nieuw ontwerp door ontwikkelaar

De afbeelding met de woontoren op de website https://www.nieuwbouw-zoetermeer.nl/project/12203/eleanor-rooseveltlaan/ is van de baan. Dat ontwerp heeft de vorige projectontwikkelaar op de website geplaatst, maar het is nooit door de gemeente getoetst. De nieuwe ontwikkelaar ontwerpt nu een nieuw plan.

Afbeelding van het ontwerp van de vorige ontwikkelaar

Afbeelding van het ontwerp van de vorige ontwikkelaar

3. Groene ruimte

De groene ruimte op de kavel is eigendom van de gemeente en zal toegankelijk blijven voor de bewoners, zowel oude als nieuwe. Het kan zijn dat de ruimte anders wordt ingericht, maar de hoeveelheid groen (onbebouwde ruimte) zal vrijwel gelijk blijven.

4. Planning gemeente Zoetermeer

De gemeente wil het project aan de Eleanor Rooseveltlaan in samenspraak met de buurtbewoners ontwikkelen. Wat de samenspraak precies inhoudt, moet nog duidelijk worden. De planning van de gemeente is globaal als volgt:

Maart 2020 – de gemeente toetst het ontwerpplan van de projectontwikkelaar.

April 2020 – bijeenkomst van gemeente, actiecomité en projectontwikkelaar die zijn plan zal introduceren.

Mei-juni 2020 – buurtbewoners worden uitgenodigd voor een presentatie van het plan door de gemeente (meestal vertegenwoordigd door een wethouder) en de projectontwikkelaar. De bewoners kunnen op het plan reageren.

Laatste kwartaal 2020 – de projectontwikkelaar en de gemeente worden het eens over het plan.

Januari 2021 – Start van de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan van kantoor- naar woonfunctie. Daarbij hoort een tijdschema, er worden vergunningen aangevraagd. De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan zal op de gebruikelijke manier ter visie worden gelegd.

5. "Versnelling Woningbouw Zoetermeer"

Het project versnelling Woningbouw Zoetermeer is in september 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Daar maken veertien locaties deel van uit, waaronder die aan de Eleanor Rooseveltlaan. Voor alternatieve locaties (zoals die op onze website worden genoemd) zou een nieuw besluit van de gemeenteraad nodig zijn. De weg om hiertoe te komen loopt via de plaatselijke politiek, in het bijzonder de wethouder.

Voor meer informatie: https://www.zoetermeer.nl/inwoners/versnellingsagenda-woningbouw_48338/

6. Raadsbesluit parkeerbeleid

In een raadsbesluit van december 2019 is het parkeerbeleid vastgesteld met de parkeernormen voor toekomstige locaties. Voor de locatie Eleanor Rooseveltlaan ligt deze norm tussen 0,5 – 1 auto per huishouden, aldus het huidige kavelpaspoort.

Voor meer informatie: https://www.zoetermeer.nl/bestuur/verkeer-en-vervoer_47267/

Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.