Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief

Beste medebewoners,

Uiteraard hebben wij de afgelopen tijd niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over onze voortgang.

1. Corona speelt ook ons parten

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief schreven, heeft een afvaardiging van het actiecomité op 4 maart j.l. een kennismakingsbijeenkomst gehad met de projectleider van de gemeente. In dat gesprek zijn vervolgafspraken gemaakt. Zo zouden het actiecomité, de projectleider van de gemeente en de projectontwikkelaar in april bijeenkomen voor vervolgoverleg. De projectleider van de gemeente heeft deze afspraak eenzijdig afgezegd vanwege de Coronacrisis. Hij is niet ingegaan op ons verzoek die bijeenkomst in een grote ruimte te houden met 1,5 meter afstand, of online met Zoom of Skype of met een kleine delegatie van ons comité.

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens
2. Samenspraak met de bewoners

De gemeente Zoetermeer gaat er prat op projecten in samenspraak met bewoners te ontwikkelen. De projectleider van de gemeente wil de samenspraak met de bewoners echter op een andere dan de gebruikelijke manier gaan organiseren, ook vanwege de Coronacrisis. Hij is namelijk bang dat het project anders vertraging oploopt. In het college van B&W zou op 26 mei een voorstel daartoe worden besproken, dat vervolgens in de commissie Stad en samenleving en de gemeenteraad aan de orde zal komen. Zover wij weten heeft dit echter nog niet plaatsgevonden en zal dit voorstel binnenkort alsnog worden voorgelegd.

Hoewel wij op dit moment het voorstel nog niet kennen, weten we dat het neerkomt op een digitale vorm van samenspraak met een beperkt deel van de bewoners in het gebied rondom de Eleanor Rooseveltlaan in juni/juli van dit jaar.

Het actiecomité is hierop tegen. Wij vinden dat alle bewoners op de gebruikelijke wijze bij de samenspraak moeten worden betrokken, want de bouwplannen van de gemeente liegen er niet om. Of de samenspraak in Coronatijd tot vertraging van het project kan leiden, kunnen wij als actiecomité niet beoordelen, want de projectleider heeft ons daarover niet geïnformeerd.

Hoe dan ook vinden wij dat het belang van de wijkbewoners zwaarder moet wegen dan de planning van de projectleider, óók en misschien wel juist in Coronatijd. Wij zijn dus tegen een uitgeklede vorm van samenspraak. Wij zullen dat zowel aan het college van B&W als aan de gemeenteraad laten weten en gebruik maken van het inspreekrecht.

3. Vier woontorens in plaats van één??

We weten inmiddels dat de locatie met de twee kantoorgebouwen voor 7 miljoen euro is doorverkocht aan een nieuwe eigenaar, Cornerstones. Deze heeft een architectenbureau (Conix) in de arm genomen en een projectontwikkelaar, Wonam. Dat heeft het comité zelf achterhaald, want de projectleider van de gemeente wil ons hierover niet informeren. Hij wil het actiecomité ook niets vertellen over de meest actuele bouwplannen. Maar ook daar heeft het actiecomité via andere wegen de hand op weten te leggen.

Er zijn nu maar liefst vier woontorens gepland, met elkaar verbonden door een parkeergarage van twee lagen. De torens worden 66, 57, 27 en 18 meter hoog. Het hoogste gebouw zou dan 22 verdiepingen hoog worden!! Het aantal te bouwen appartementen wordt geschat op 450. Aanmerkelijk meer dus dan het aantal van 300-400 in het kavelpaspoort uit 2018.

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met vier woontorens

4. Wij zijn tegen een wijziging van het bestemmingsplan, tenzij…

Het kavelpaspoort voor de locatie Eleanor Rooseveltlaan is tot op heden niet gewijzigd. Er staan nog altijd 300-400 woningen in. Dit kan alleen door er hoge gebouwen neer te zetten, zoveel is wel duidelijk. De schets die we boven water hebben gekregen, bevestigt dit. Het actiecomité is hier mordicus op tegen omdat de wijk volledig uit evenwicht zal raken. Daarom zijn wij, net als het overgrote deel van de bewoners in de enquête van januari 2020, tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

Het actiecomité acht een wijziging van het bestemmingsplan uitsluitend aanvaardbaar als:

a.    De twee huidige kantoorgebouwen worden gerenoveerd tot woningen,

b.    Er laagbouw komt in overeenstemming met de huidige bebouwing in de wijk,

c.    Er woningblokken komen van maximaal 6 of 7 verdiepingen, zoals nu rondom winkelcentrum Rokkeveen.

Deze drie opties sluiten volgens het actiecomité aan bij de opzet en de sfeer van onze wijk. Opties voor 300-400 of nog meer woningen in dit deel van Rokkeveen zijn wat het actiecomité betreft niet bespreekbaar. De leefbaarheid in onze kleinschalige wijk met nu 250 eengezinswoningen zou er onherstelbare schade door oplopen.

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens
5. Onze website wordt aangepast

Het voortschrijdende inzicht van het actiecomité leidt ertoe we de website www.het-eleanor-alternatief.nl zeer binnenkort op een aantal pagina’s drastisch zullen wijzigen. Nieuwe argumenten tegen het project zullen een plek krijgen naast de twee eerdere alternatieven van het actiecomité voor woontorens aan De Lus en de Louis Braillelaan.

Wij hopen dat alle buurtbewoners de site zullen bezoeken en zijn benieuwd naar uw mening. U kunt die kenbaar maken via de contactmogelijkheid op de website. Bespreek dit nieuws met uw buurtgenoten, zodat iedereen weer op de hoogte is!

Bezoek onze nieuwe website
6. Pers en media, fracties van politieke partijen en media zullen worden benaderd

Mede omdat de gemeente de samenspraak met de bewoners in juni/juli wil versmallen zullen wij onze bezwaren tegen het project in zijn huidige vorm kenbaar maken aan de pers en de fracties van partijen die ons in de gemeenteraad vertegenwoordigen

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.