Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
#13 - augustus 2021 Bekijk online
Facebook Twitter Instagram

Beste buurtgenoten,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 13 van actiecomité Het Eleanor Alternatief. In de vakantie gaat de politiek met reces, maar de projectontwikkelaar zal wel doorgaan met de laatste aanpassingen in het voorlopige projectplan.

Denk niet dat wij onze acties hebben opgegeven, integendeel. Ook de afgelopen maand zijn wij actief geweest, leest u maar:

"Eindverslag" participatie

In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat het eindverslag van de participatie nog op zich liet wachten, maar zie, twee en halve maand na de informatieavond op 20 april kregen allen die deelnamen aan deze avond en/of degenen die een reactie stuurden aan de gemeente het eindverslag toegestuurd.

Wij van het actiecomité waren blij om te zien dat de meeste reacties uit de buurt in de bijlagen opgenomen waren (enkele waren niet opgenomen, wordt nog onderzocht). Over de eerste 10 inhoudelijke pagina’s van het 147 bladzijden tellende verslag waren wij minder te spreken.

Direct werd duidelijk dat de enorme kritiek op de uitgangspunten in het kavelpaspoort door de gemeente genegeerd is. Opnieuw werd gesteld dat het kavelpaspoort niet ter discussie staat. Maar ook veel andere vragen en opmerkingen bleven onbeantwoord. Het enige positieve was de constatering dat de projectontwikkelaar het voorlopig bouwplan op enkele punten zal aanpassen om het “beter bij de omgeving aan te laten sluiten”.

Is dit participatie?

Terwijl op 12 juli, zoals reeds aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief, het voorstel “Stedenbouwkundige buurtvisie”  van Zó Zoetermeer met algemene stemmen is aangenomen. 

Wij hebben inmiddels het gemeentebestuur laten weten hoe we over het “eindverslag” denken (zie onze brief aan het college van B&W).

Maar wat vindt u?
Laat het ons weten via info@het-eleanor-alternatief.nl

Reacties op het eindverslag van het actiecomité

In de gemeenteraadsvergadering op 12 juli heeft ons lid Ed Slats gebruik gemaakt van het inspreekrecht om onze reactie op het eindverslag nog vóór het zomerreces aan de gemeenteraad ook mondeling te laten weten. U kunt zijn toespraak volgen op iBabs Online (10.30 – 15.40). Ed vroeg om de vaststelling van het eindverslag ongedaan te maken omdat aantoonbaar op heel veel vragen niet is ingegaan. Bovendien vroeg hij de raad een pas op de plaats te maken en voor de verdichtingsprojecten de burgers op te zoeken en met hen op constructieve wijze het debat over meer woningen in hun wijk aan te gaan.

Tenslotte hebben wij een persbericht verstuurd met onze reactie, op dit moment weten we nog niet of de pers dat heeft opgenomen. 

Rechtsbijstand

Wij laten ons al geruime tijd adviseren door een jurist. Hij gaat ervan uit dat pas bij het indienen van bezwaren op de wijziging van het bestemmingsplan het nut van juridisch advies bewezen kan worden.

Het advies verloopt via een van onze leden, die hiervoor verzekerd is, zodat we als comité nog geen kosten hiervoor hoefden te maken.

Toch willen wij u vragen ons te melden wie van onze buurtgenoten eveneens een rechtsbijstandsverzekering voor dit soort zaken hebben. Dit om het mogelijk te maken dat het inwinnen van juridische adviezen eventueel gecoördineerd kan worden.

Tot dusver hebben wij nog niet de noodzaak ingezien van het oprichten van een vereniging. Dit wordt pas actueel wanneer uit juridische adviezen blijkt dat dit zinvol is.

Bezwaarschrift wijziging van het bestemmingsplan

In het eindverslag Participatie staat dat eind dit jaar een bestemmingsplan met omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd. Er is dan zes weken de tijd om bezwaren in te dienen. Die bezwaren worden door de wethouder beoordeeld en beantwoord. Hiertegen in beroep gaan kan bij de Raad van State. Op dit moment wordt onderzocht of het individueel indienen van bezwaarschriften de voorkeur heeft boven het indienen van bezwaarschriften met handtekeningenlijsten. Wij houden u op de hoogte. In volgende nieuwsbrieven komen we hier zeker op terug.

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.