Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief
#14 - oktober 2021 Bekijk online
Facebook Twitter Instagram

Geachte medebewoners,

Na een periode van stilte over de ontwikkelingen rondom het project aan de Eleanor Rooseveltlaan is er weer nieuws. Wij stellen u hiervan in deze nieuwsbrief op de hoogte.

Gemeente hult zich in stilzwijgen

Vlak voor het zomerreces van de gemeentelijke politiek stuurden we B&W en de gemeenteraad een brief met onze kritiek op het eindverslag van de participatiebijeenkomst op 20 april dit jaar.

Zoals wij eerder schreven heeft de gemeenteraad in juli het voorstel ‘Stedenbouwkundige buurtvisie’ van Zó Zoetermeer aangenomen, met algemene stemmen zelfs! In dat voorstel wordt gesteld dat de buurtomgeving van grootschalige bouwprojecten voortaan vanaf het eerste moment bij de besluitvorming betrokken moet worden. In onze brief aan het college hebben wij ervoor gepleit onze buurt alsnog bij de ontwikkeling te betrekken, maar dan ook bij de uitgangspunten van het kavelpaspoort.

Op deze brief hebben wij nog steeds geen antwoord ontvangen. We hebben een herinnering aan het college gestuurd met het verzoek ons alsnog te antwoorden.

Aankondiging vierde plan

Zoals u weet heeft de gemeente, mede vanwege de massale kritiek van de buurt en het actiecomité, ook het derde, op 20 april jl. gepresenteerde plan afgekeurd. De belangrijkste reden was dat het plan onvoldoende rekening hield met de omgeving.

Het actiecomité ontving onlangs van projectontwikkelaar Wonam een uitnodiging voor de presentatie van een vierde ontwerp op 28 oktober aanstaande. Wonam heeft beloofd dat vervolgens ook de buurt zal worden uitgenodigd van het plan kennis te nemen. Immers, bij de inleiding tot het ‘eindverslag’ van de participatiebijeenkomst van 20 april jl. stond dat de ontwikkelaar de volgende versie van het ontwerp zou tonen en aanvullende informatie zou verstrekken, bijvoorbeeld over de architectuur van de gebouwen en de invulling van de openbare ruimte.

Wij zijn benieuwd of Wonam voldoende rekening heeft gehouden met onze bezwaren. Afgaande op het uitblijven van een reactie van het college van B&W op onze brief van 15 juli jl. zijn wij daar allerminst zeker van. Vooral de beperking van het aantal woningen tot 200 en de maximale bouwhoogte tot 30 meter vergt ingrijpende aanpassing van het plan. Binnenkort zult u het ook weten.

Halen Bleizo en Entree druk van de ketel?

Zoals u in het Streekblad hebt kunnen lezen is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan om bij de Entree mogelijk 5.700 woningen te bouwen en in Bleizo mogelijk 5.000 woningen.

Gezien de doelstelling van de gemeente het woningtekort op te lossen door tot 2030 10.000-16.000 woningen te bouwen, neemt de druk aanzienlijk af om op meer plaatsen binnenstedelijk grote aantallen woningen te bouwen.

Wij zullen daarom, wellicht samen met andere actiecomités, bij de gemeente bepleiten dat binnenstedelijke hoogbouw niet langer nodig is vanwege de ontwikkelingen rondom de Entree en Bleizo.

Hoe verder?

We verwachten dat Wonam de buurtbewoners in november zal uitnodigen voor een presentatie van het vierde plan. Daarna kunt u naar verwachting uw reactie sturen aan Doemee, zoals ook na de vorige presentatie op 20 april. Natuurlijk zal ook het actiecomité weer reageren en u daarover in een volgende nieuwsbrief informeren.

Wat voor volgend plan Wonam ook zal presenteren, wij zullen ons blijven inzetten om het kavelpaspoort van 2018 van tafel te krijgen en een geheel nieuw participatietraject op te tuigen (zie ook onze eerdergenoemde brief van juli).

Het lijkt erop dat ons gemeentebestuur bij binnenstedelijke bouwplannen beetje bij beetje meer rekening wil gaan houden met de huidige bewoners. Wij hopen dat ook voor onze buurt voor elkaar te krijgen! 

Zelf actie ondernemen.

Ten slotte, het is een goed idee om ook als individuele buurtbewoners de gemeente te laten weten hoe wij over de verdichtingsplannen denken. Het is belangrijk dat de buurt van zich laat horen!

Hoe meer reacties, hoe meer effect en des te groter de kans dat wij met elkaar onze mooie buurtomgeving leefbaar en aantrekkelijk houden.

Mocht u hierbij hulp of advies nodig hebben, dan mag u ons via info@het-eleanor-alternatief.nl benaderen.

STEUN ONS

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram of Twitter. Door onze berichten te delen helpt u ons nog meer zodat het nog meer onder de aandacht komt.

Facebook Twitter Instagram

We blijven veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwsbrieven. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook blijft ons abonnementenbestand op de nieuwsbrief en social media stijgen.

U kunt ons helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het belang van de acties van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.