Het Eleanor Alternatief Geen hoogbouw in onze wijk maar een groen, gezond en leefbaar alternatief.
Het Eleanor Alternatief
Nieuwsbrief

Beste medebewoners,

We hebben weer heel wat nieuws te melden, het was zeker geen rustige coronamaand te noemen. 

1. Steun ons op Facebook, Twitter en Instagram

Sinds kort zijn wij ook actief op Facebook, Instagram en Twitter en zijn we via de sociale media ook met gemeenteraadsleden in gesprek. Ook op deze manier reageren we op uitspraken van de politieke partijen of gemeenteraadsleden.

U kunt ons eenvoudig steunen door ons te volgen. Daarnaast publiceren wij regelmatig berichten en delen we interessante artikelen. U kunt ons bijstaan door uw mening als reactie op berichten te sturen.

Heeft u leuke foto’s van spelende kinderen, barbecues of voetballers op het groene veld langs de Dorotheagang? Plaats ze op Instagram! Laten we met elkaar proberen de komende weken zoveel mogelijk volgers uit onze buurt te krijgen.  

Steun ons op Facebook, Instagram en Twitter!

Volg onze accounts via de onderstaande buttons:

Facebook Twitter Instagram
2. Activiteiten richting de pers

Begin juni hebben wij een persbericht verstuurd aan diverse media. Met succes! Onze bezwaren tegen en alternatieven voor het afschrikwekkende project aan de Eleanor Rooseveltlaan hebben ruime aandacht gekregen in het AD (regionale versie), het Streekblad, de Heraut (Lansingerland) en Zoetermeer Fm. Tegelijk zonden wij dit bericht aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Afbeelding van het nieuwe ontwerp met 4 woontorens
3. De samenspraak

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat de gemeente de samenspraak met de bewoners nog voor de zomer op digitale wijze wilde organiseren en dat wij hiertegen bezwaar hebben aangetekend. In een memo van wethouder Paalvast (D66) aan de gemeenteraad van 23 juni jl. wordt voorgesteld de samenspraak in september te houden, onveranderd in digitale vorm. Bij het memo hoort een procesvoorstel voor de samenspraak en een plattegrond met de huishoudens en bedrijven die de gemeente zal uitnodigen voor de samenspraak. De drie documenten zijn op onze website te vinden onder media & downloads.

Wij zijn blij dat als gevolg van onze actie de samenspraak over de zomervakantie heen getild is. Wij menen echter nog steeds dat een digitale vorm van samenspraak onwerkbaar is, mede gezien het grote aantal van meer dan 600 betrokkenen waar de gemeente rekening mee houdt. Daartegen hebben wij dan ook opnieuw bezwaar aangetekend.

4. Brief aan het college van B&W en de gemeenteraad

Op 2 juli zonden wij een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daarin komen drie onderwerpen aan bod. De samenspraak (zie onder punt 3 in deze nieuwsbrief), de negatieve invloed op onze leefomgeving en de alternatieven die wij hebben bedacht. Over de samenspraak en alternatieven hebben wij als bestaande bewoners ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Stad op 6 juli. In de gemeenteraadsvergadering van 13 juli zullen wederom een aantal bestaande bewoners ook van het inspreekrecht gebruik maken en aandacht vragen voor alle drie de onderwerpen.

Brief aan college B&W
5. Bezoek van Zoetermeerse politici aan de beoogde bouwlocatie

Tegelijk met de onder punt 4 genoemde brief hebben wij de gemeenteraadsfracties uitgenodigd om met leden van het actiecomité de beoogde bouwlocatie aan de Eleanor Rooseveltlaan te bezoeken. Zo kunnen zij zich ter plekke een beeld vormen van de enorme impact van hoogbouw op onze leefomgeving. Diverse partijen hebben positief gereageerd op onze uitnodiging en wij zullen in juli diverse bezoeken organiseren.

Bezoek Gemeenteraadsleden
6. Reageren? Steunen? Graag!

We hebben veel positieve reacties ontvangen op onze vorige nieuwsbrief. Er zaten ook de nodige tips bij die wij grotendeels op onze website (www.het-eleanor-alternatief.nl) hebben uitgewerkt. Ook is ons abonnementenbestand sinds onze vorige nieuwsbrief fors uitgebreid.

Omdat het verspreidingsgebied voor de samenspraak volgens de gemeente groter is dan wij dachten, is het van belang dat wij ook daar actie gaan voeren. U kunt ons daarbij helpen door zoveel mogelijk buren in uw omgeving te wijzen op het bestaan van ons comité.

Tips en adhesiebetuigingen zijn altijd welkom! Voelt u zich aangesproken door onze acties en overweegt u ons comité te versterken, meld u dan aan via het contactformulier op onze website!

Contact ons
7. Komende acties

Op dit moment bereiden wij ons voor op de volgende acties:

  1. Ontwerpen van een poster “Steun het actiecomité” voor de bewoners van onze – nu nog – rustige en fijne buurt;
  2. Juridisch advies voor het opstellen van een bezwaarschrift tegen de wijziging van het bestemmingsplan en andere voorgenomen besluiten van de gemeente over het project Eleanor Rooseveltlaan;
  3. Bezoek aan fractievergaderingen van Zoetermeerse politieke partijen om onze bezwaren verder toe te lichten;
  4. Laten schatten van de waardedaling van de koophuizen in onze buurt wanneer het plan met de vier woontorens onverhoopt wordt doorgezet.
Woning oke... maar hoogbouw NEE!

Steun ons! Dit kan eenvoudig door ons te volgen op Facebook, Instagram ofTwitter. 

Facebook Twitter Instagram
Pas uw instellingen aan    |    Online bekijken
Het Eleanor Alternatief
Eleanor Roosevelt
Alle rechten voorbehouden, op afbeeldingen kan auteursrecht rusten.